Controleer hier of uw adres een wit adres is:

Vul uw postcode en huisnummer in.

-

 


Groningen, 6 juni 2023

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 juni heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, voorlopig surseance van betaling verleend aan Rodin Broadband Groningen B.V. (RBG), gevestigd te Groningen. Op 6 juni 2023 is deze surseance omgezet in een faillissement. De rechtbank heeft ondergetekende tot curator benoemd. RBG is bekend van het project Snel Internet Groningen.
Hoewel het bedrijf failliet verklaard is, zal het voorlopig worden voortgezet in de huidige vorm. Gedurende deze periode zal RBG haar lopende verplichtingen, onder meer inzake leveringen en diensten vanaf 2 juni 2023, nakomen. Dit gebeurt in de hoop om zo het doel, snel internet voor het buitengebied van Groningen, alsnog te kunnen realiseren.
Dit betekent ook dat er voor de actieve klanten die snel internet afnemen van RBG, niets verandert. RBG zal er alles aan doen om het internet netwerk voor deze klanten beschikbaar te houden.
De curator zal samen met de overige belanghebbenden zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een koper voor het netwerk van RBG, waarbij de inzet is om het project alsnog af te ronden. Het is van het grootste belang dat dit proces een kans krijgt, omdat anders de schade voor alle betrokkenen enorm zou zijn en het project in ieder geval niet meer uitvoerbaar zou zijn.
De curator roept alle betrokkenen dan ook op om voorlopig door te gaan alsof er geen faillissement is. Alleen zo blijft er perspectief op een snel internetnetwerk voor het buitengebied.

Met vriendelijke groet,

Jan Hein Mastenbroek, curator