Voortgang Snel Internet Groningen

Gepubliceerd: Mei 2020
Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen daarom dat u dit nieuwsbericht in goede gezondheid leest. Het is erg lang stil geweest van onze kant. Veel te lang. Dat realiseren wij ons maar al te goed. In dit nieuwsbericht vertellen we daarom wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Vanaf nu houden wij u maandelijks op de hoogte van de voortgang van de aanleg en de laatste ontwikkelingen binnen het project. Naast de nieuwspagina op onze website houden we u ook op de hoogte via onze nieuwsbrief en de sociale media.

Nieuwe projectdirecteur

Na de technische en organisatorische tegenslagen die we in 2019 tijdens de aanleg zijn tegengekomen, is ervoor gekozen om eind vorig jaar pas op de plaats te maken. Deze pauze hebben we gebruikt om een nieuwe start te maken met een aantal nieuwe mensen. Per 1 januari 2020 is Robert Hoogendorp aangesteld als nieuwe projectdirecteur Snel Internet Groningen. Hij is eindverantwoordelijk voor het project. Robert kent de thematiek heel goed: hij stond mede aan de basis van het ontwerp van de subsidieregeling Snel Internet Groningen en was tot voor kort actief als directeur van Verbind Drenthe, de overkoepelende glasvezel/breedband organisatie in Drenthe.

Voortgang aanleg

Binnen het project zijn maatregelen genomen om de realisatie, de kwaliteit en de communicatie te waarborgen. Dit jaar – 2020 – hebben wij de ambitie om het aardbevingsgebied te ontsluiten. Uiteraard is de planning nu nog even ‘onder voorbehoud’, als gevolg van de afgekondigde coronamaatregelen. Daarom hebben wij de bestaande planning ook maar even van onze website afgehaald. Zodra we weer een planning kunnen afgeven voor het aanleggen van het aardbevingsgebied en het Westerkwartier, zullen wij dat meteen melden. Wel maken we telkens melding van activiteiten die we hebben afgerond. Dat doen we op onze website en via de sociale media.

Onlangs is de mast in Klein Finland geplaatst.

Klik op de afbeelding om de hele video te bekijken.

Corona

Snel Internet projecten zijn lastige infrastructurele projecten. Als gevolg van de complexiteit – je weet nooit precies wat je tegenkomt onderweg, zowel onder als boven de grond – kan elke planning onder druk komen te staan. Dat zagen we eind vorig jaar bijvoorbeeld met de PFAS- en stikstofcrisis. Dit jaar kwam opeens de coronacrisis roet in het eten gooien.

Het project Snel Internet Groningen heeft extra vertraging opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen. Mede doordat veel medewerkers van overheden en bedrijven vanuit huis moesten werken duurt het verkrijgen van vergunningen langer en konden er de afgelopen weken geen schouwingen en aansluitingen plaatsvinden. Graafwerkzaamheden en het opbouwen van masten gingen wel door, zij het met minder capaciteit. Mede als gevolg hiervan heeft provider Kabelnoord minder nieuwe huishoudens kunnen voorzien van signaal, ondanks het feit dat zij samen met hun aannemer wel aan het werk waren. We verwachten dat het tempo weer omhoog gaat, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.

Snel internet voor iedereen

Onze missie is ‘snel internet voor iedereen in de provincie Groningen’. Om die missie te realiseren leggen we een hybride netwerk aan bestaande uit glasvezel en draadloze verbindingen. Om iedereen van een snelle internetverbinding te voorzien zetten we in het buitengebied draadloze internet-over-radio verbindingen in. Zonder die verbindingen zou het netwerk simpelweg onbetaalbaar worden.

Toch krijgen we nog wel eens opmerkingen van bewoners en bedrijven die liever glasvezel willen dan een draadloze verbinding. Op zich snappen wij die gedachte, maar ook draadloos internet is een volwaardige verbinding! Zowel technisch als in het dagelijks gebruik voldoet deze aan alle eisen en specificaties en krijgt u een snelle en stabiele toegang tot het web.

Kansrijk