Planning

13 oktober 2022: Update Project Snel Internet Groningen

Beste mede-Grunnegers,

In 2018 zijn wij, Rodin Broadband Groningen, als Groningse startende onderneming, aan een complex project begonnen met behulp van een subsidieregeling en een lening van Provincie Groningen. Het doel was, en is, inwoners van buitengebieden, waaronder het aardbevingsgebied, in onze provincie van snel internet te voorzien. Dit snelle internet kan een straalverbinding zijn via een mast of een verbinding via glasvezel. Inmiddels kunnen hierdoor vele huishoudens naar tevredenheid gebruik maken van snel internet. Maar er is ook nog een aantal huishoudens wat nog steeds wacht op het beloofde snelle internet.

Gedurende de jaren van uitrol is het project op nogal wat oponthoud gestuit. Zo hadden we te maken met meer puin dan voorzien tijdens het graven, kregen we te maken met de coronapandemie, duren vergunningstrajecten voor onder andere het plaatsen van masten door omgevingsweerstand langer dan gepland. Ook moest er vaak, op verzoek van de overheid, gewacht worden op geplande versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied. Daarnaast heeft het project te maken met een hoge inflatie en prijsstijgingen van materialen.

Nu, 4 jaar na start van het project, is ook de kijk op een straalverbinding vanuit de bewoners veranderd. Meer en meer mensen willen een vaste, duurdere glasvezelverbinding. Hierin worden toezeggingen aan bewoners gedaan door de Provincie en lokale overheden, zonder met ons te overleggen. Dit creëert onduidelijkheid bij de bewoners, daarnaast kunnen de hogere kosten hiervan niet door het project gedragen worden.

Genoemde tegenslagen en gecreëerde verwarring brengen veel vertraging en teleurstelling voor de bewoners met zich mee. En uiteraard kost dit soort zaken binnen bouwprojecten altijd veel tijd en geld. Het Snel Internet Groningen project is niet opgewassen tegen dit soort tegenslagen. Om het project af te kunnen ronden zal meer tijd nodig zijn en daardoor ook meer geld. Al vanaf januari dit jaar doen wij tevergeefs pogingen om met de Provincie Groningen inhoudelijk tot een gesprek te komen over de haalbare afronding van het project. Wij voelen ons dan ook helaas genoodzaakt u te melden dat wij het project Snel Internet Groningen per direct moeten stilleggen. Vanaf heden kunnen wij geen werkzaamheden meer verrichten totdat er overeenstemming is bereikt met de Provincie over een haalbare afronding van het project.

Ook wij balen hiervan!

Rodin Broadband Groningen

We verwijzen je graag naar onderstaand bericht, gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden op 13 oktober 2022.

 

Juli 2022: Voortzetting werkzaamheden Snel Internet Groningen
Inmiddels is het nieuwe ontwerp van het netwerk in de afrondende fase en wordt deze ter toetsing bij de Provincie Groningen ingediend. Wanneer de Provincie Groningen het ontwerp na de bouwvakperiode heeft vastgesteld, wordt dit in een nieuwe aanlegplanning verwerkt. In oktober verwachten we de planning te publiceren op de website.

De werkzaamheden in Westerkwartier gaan onverminderd door in het noorden (AP 20) en ten zuiden van de A-7 (AP 24 & 25). Zo ook in de omgeving Woldendorp (AP 10).

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, stuur ons een e-mail of bel met ons via 088 – 01 178 20.

Juni 2022: Voortgang uitvoering werkzaamheden Snel Internet Groningen
Snel Internet Groningen heeft de ambitie om de aangemelde adressen binnen de Provincie Groningen te voorzien van een snelle internet verbinding. In de afgelopen periode zijn wij actief bezig geweest om de resterende adressen aan te sluiten op het netwerk.

We ondervinden op dit moment problemen in de voortgang van deze aanleg. We hebben het ontwerp van het netwerk moeten aanpassen door meerdere wijzigingsverzoeken en aanvullende wensen vanuit de Provincie Groningen. Ook neemt het verkrijgen van de benodigde vergunningen meer tijd in beslag, wat vraagt om maatwerkoplossingen. Dit komt mede door wijzigingen in de wet- en regelgeving vanuit de waterschappen. We zijn op dit moment in gesprek met de provincie om een nieuwe planning vast te stellen.

Vervolgstappen
Wij willen u graag zo spoedig mogelijk voorzien van snel internet en zetten onze inspanningen hiervoor onverminderd door. Zo hebben wij inmiddels meerdere aannemers aan ons weten te binden, waardoor wij verwachten na de bouwvakperiode de werkzaamheden versneld te kunnen opschalen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, stuur ons een e-mail of bel met ons via 088 – 01 178 20.

Kansrijk