Planning bevingsgebied

Op verzoek van vele bewoners hebben wij de planning voor de bewoners inzichtelijk gemaakt.
De realisatie gaat niet op basis van gemeente grenzen maar op basis van natuurlijke grenzen zoals waterwegen, spoorwegen, natuurgebieden etc. Daarom hebben wij de aardbevingsgemeenten opgedeeld in AP-gebieden.
In onderstaande afbeelding kunt u zien in welk AP-gebied u woont en wat dit betekent voor de aanleg in uw buurt.

In het zuidelijke deel van AP11 is de vraagbundeling nog niet van start gegaan. Daarom is dit gebied nog niet opgenomen in de planning.

 

Kansrijk